Karta

Antikkulan finns på Valhallsbyaväg 118 utanför Ängelholm, mellan Skälderviken och flygplatsen.

Det går inte att köra till oss över Åkersholm för bron är avstängd. Ni får köra på Kungsgårdsleden, den bron är hel.