Karta

Antikkulan finns på Valhallsbyaväg 118 utanför Ängelholm, mellan Skälderviken och flygplatsen.