Antikturen 2013

Antikkulan kommer att deltaga i Antikturen 2013 som är den 9-12 maj. Broschyrerna är färdiga och finns att hämta hos Antikkulan eller hos någon av de andra deltagande butikerna och på turistbyråerna i nordvästskåne. Du kan även skriva ut broschyren på www.antikturen.se