Bilder från butiken

Här är några bilder från Antikkulans antika del av butiken, så som det ser ut idag.

Antikkulan

Antikkulan

Antikkulan

Antikkulan

Antikkulan

Antikkulan

Antikkulan