Gefle Grand Arthur Percy

Här sitter medhjälparen och njuter. Kannorna är från Gefle Grand Arthur Percy, tekanna 250:- grädkanna 100:-, blå måsen kopp 125:-, litet fat 80:-.

Öppet på söndagar kl.11-16.

Från den 21 juni till den 9 augusti har vi sommaröppet alla dagar mån-söndag kl.11-16.